Search Results

You are looking at 41 - 50 of 125 items for :

  • Refine by Access: All content x
Clear All
Free access

Paola Moreno, Bernardo Nuche-Berenguer, Irene Gutiérrez-Rojas, Alicia Acitores, Verónica Sancho, Isabel Valverde, Nieves González, and María L Villanueva-Peñacarrillo

Free access

Christopher E Wall, Ruth T Yu, Anne R Atkins, Michael Downes, and Ronald M Evans

Free access

Jessica A Deis, Hong Guo, Yingjie Wu, Chengyu Liu, David A Bernlohr, and Xiaoli Chen

Open access

Feng Zhang, Qi Xiong, Hu Tao, Yang Liu, Nian Zhang, Xiao-Feng Li, Xiao-Jun Suo, Qian-Ping Yang, and Ming-Xin Chen

Free access

Qin He, Dan Mei, Sha Sha, Shanshan Fan, Lin Wang, and Ming Dong

Free access

C Folgueira, S Barja-Fernandez, P Gonzalez-Saenz, V Pena-Leon, C Castelao, M Ruiz-Piñon, F F Casanueva, R Nogueiras, and L M Seoane

Free access

Zifeng Zhao, Lei Yin, Feihua Wu, and Xin Tong

Free access

Ayse Basak Engin, Atilla Engin, and Ipek Isik Gonul