Browse

You are looking at 1 - 10 of 2,555 items for

  • Refine by Access: All content x
Clear All
Restricted access

Michela Zamboni, Georgios Strimpakos, Eleonora Poggiogalle, Lorenzo Maria Donini, and Donato Civitareale

Free access

Vincent Giguère and Ronald M Evans

Open access

Selina Mäkinen, Neeta Datta, Savithri Rangarajan, Yen Nguyen, Vesa Olkkonen, Aino Latva-Rasku, Pirjo Nuutila, Markku Laakso, and Heikki A Koistinen

Restricted access

Xiaopan Yang, Xiaojing Fan, Jiangyue Feng, Tinghui Fan, Jingfei Li, Linfei Huang, Luming Wan, Huan Yang, Huilong Li, Jing Gong, Yanhong Zhang, Qi Gao, Fei Zheng, Lei Xu, Haotian Lin, Dandan Zhang, Hongbin Song, Yufei Wang, Xueping Ma, Zhiwei Sun, Cheng Cao, Xiaoli Yang, Hui Zhong, Yi Fang, and Congwen Wei

Free access

Victoria Korsos and Wilson H Miller Jr

Open access

Caroline M. Gorvin, Paul J Newey, and Rajesh V Thakker

Restricted access

Belinda J Petri and Carolyn M Klinge

Restricted access

Liang Xu, Haoran Li, Ouyang Zhang, Fengming Zhang, Menghui Song, Mengchen Ma, Youjuan Zhao, Rongxiu Ding, Dandan Li, Zhixiong Dong, Shengnan Jin, Weiping Han, and Chunming Ding