Browse

You are looking at 51 - 60 of 2,545 items for

  • Refine by Access: All content x
Clear All
Restricted access

Meng Wang, Hong Sung Min, Haojie Shan, Yiwei Lin, Wenyang Xia, Fuli Yin, Chaolai Jiang, and Xiaowei Yu

Restricted access

Yang Jong Lee, Chan Woo Kang, Ju hun Oh, Jean Kim, Jong-Pil Park, Ju Hyung Moon, Eui Hyun Kim, Soohyun Lee, Se Hoon Kim, Cheol Ryong Ku, and Eun Jig Lee

Restricted access

Longfei Xiao, Zihui Wang, Ning Lu, Yanan He, Limin Qiao, Xihui Sheng, Xiaolong Qi, Kai Xing, Yong Guo, Di Chang, Xiangguo Wang, Junjin Zhao, Xiaobin Deng, Hemin Ni, and Jian Kang

Restricted access

Renée Emily Hilker, Bo Pan, Xiaoshu Zhan, and Julang Li

Restricted access

Linfang Li, Xiaoyi Zhang, Hangjiang Ren, Xiuqing Huang, Tao Shen, Weiqing Tang, Lin Dou, and Jian Li

Open access

Alba Moreno-Asso, Ali Altıntaş, Luke C McIlvenna, Rhiannon K Patten, Javier Botella, Andrew J McAinch, Raymond J Rodgers, Romain Barrès, and Nigel K Stepto

Restricted access

Wiktoria Ratajczak, Sarah D Atkinson, and Catriona Kelly

Restricted access

Helena Kerp, Kostja Renko, Georg Sebastian Hönes, Klaudia Brix, Josef Köhrle, Lars Christian Moeller, and Dagmar Führer

Restricted access

Iad Alhallak, Keith G Wolter, Ana Castro Munoz, Frank A Simmen, Richard J Ward, Stacy A Petty, Lin-Xi Li, and Rosalia C M Simmen