Browse

You are looking at 41 - 50 of 2,523 items for

  • Refine by Access: All content x
Clear All
Restricted access

Yingying Zhu, Weiwei Liu, Shuaigao Chen, Fanxing Xu, Luxin Zhang, Toshihiko Hayashi, Kazunori Mizuno, Shunji Hattori, Hitomi Fujisaki, and Takashi Ikejima

Restricted access

Kanchana Suksri, Namoiy Semprasert, Mutita Junking, Suchanoot Kutpruek, Thawornchai Limjindaporn, Pa-thai Yenchitsomanus, and Suwattanee Kooptiwut

Restricted access

Lu Wang, Wen He, Xiaoyu Xu, Lingbin Qi, Bo Lv, Jiaying Qin, Zhigang Xue, and Jinfeng Xue

Restricted access

Juu-Chin Lu, Chia-Yun Lu, and Ying-Yu Wu

Restricted access

Yang Yang, Jiashu Li, Yingying Zhou, Wen Dai, Weiping Teng, and Zhongyan Shan

Restricted access

Te-Yueh Lin, Hong Guo, and Xiaoli Chen

Open access

Hasnat Ali Abid, Asuka Inoue, and Caroline M Gorvin

Restricted access

Ying Xue, Ran Li, Ping Fang, Zheng-qin Ye, Yong Zhao, Yun Zhou, Ke-qin Zhang, and Ling Li

Restricted access

Agatha de Assis-Ferreira, Roberta Saldanha-Gama, Natália Mesquita de Brito, Mariana Renovato-Martins, Rafael Loureiro Simões, Christina Barja-Fidalgo, and Simone Vargas da Silva